Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Lipiec 1945 - Obława Augustowska

Administracja Lubelska

Po zajęciu części Augustowszczyzny i Suwalszczyzny przez wojska sowieckie latem 1944 r. utworzono tam zręby administracji podległej PKWN, w tym terenowe organy bezpieczeństwa. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie powstał z chwilą mianowania kierownikiem tego urzędu Czesława Janucika. Początkowo mieścił się w Sztabinie, gdzie organizowano Starostwo Powiatowe i Komendę

Powiatową MO. Następnie został przeniesiony do Krasnoboru, a stamtąd po 25 stycznia 1945 r. do Augustowa. Od 20 marca 1945 r. funkcję kierownika PUBP w Augustowie pełnił chor. Aleksander Kuczyński, jego zastępcą był Ryszard Caban. Pierwszym kierownikiem suwalskiego PUBP został szer. Antoni Kalinowski (14 września 1944 r.). Urząd początkowo ulokowano w Sejnach, do Suwałk został przeniesiony 27 października. Antoniego Kalinowskiego zastąpił 20 maja 1945 r. st. sierż. Zygmunt Mossakowski.

Opcje strony