Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Lipiec 1945 - Obława Augustowska

Współpraca z Sowietami

W początkach Polski Ludowej operacje przeciw polskiemu podziemiu przeprowadzane były połączonymi siłami UB, MO, oddziałów Armii Czerwonej i sowieckiego kontrwywiadu wojskowego "Smiersz". Kluczową rolę w zwalczaniu podziemia odgrywali sowieccy doradcy tzw. sowietnicy. W augustowskim Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego doradcami byli: mjr Wasilenko, kpt. Wołoszenko i kpt. Piotr Wiekszyn, w Suwałkach zaś: mjr Baranow i kpt. Iwan Półtoracki.

Fot. Funkcjonariusze PUBP w Augustowie oraz sowieccy doradcy. Siedzą od lewej: NN sekretarka komendanta wojennego Augustowa, mjr Wasilenko, kpt. Wiekszyn; stoją od lewej: Mirosław Milewski, Ryszard Caban, Jan Szostak, Aleksander Kuczyński (zdjęcie wykonane 9 maja 1945 r. w Augustowie).

Fot. Funkcjonariusze PUBP w Augustowie oraz sowieccy doradcy. Siedzą od lewej: NN sekretarka komendanta wojennego Augustowa, mjr Wasilenko, kpt. Wiekszyn; stoją od lewej: Mirosław Milewski, Ryszard Caban, Jan Szostak, Aleksander Kuczyński (zdjęcie wykonane 9 maja 1945 r. w Augustowie).
 

Fot. Funckjonariusze PUBP w Augustowie oraz sowieccy doradcy.

Opcje strony