Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Lipiec 1945 - Obława Augustowska

Ekshumacje

Odkrycie w końcu czerwca 1987 r. przez Stefana Myszczyńskiego (wśród zaginionych było jego trzech braci i ojczym) nieznanych grobów przy drodze Rygol-Giby, o których myślano, że są to groby ofiar obławy, stało się pretekstem do przypomnienia zbrodni i utworzenia 2 sierpnia tr. roku Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r. Istnienie Komitetu, którego działalność została zakazana przez miejscowe władze, zostało wsparte listem otwartym skierowanym do Rady Państwa, a podpisanym przez kilkudziesięciu wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki. Pod naciskiem opinii publicznej przeprowadzono powtórną ekshumację w lesie pod Gibami, która potwierdziła poprzednią wersję: znajdowały się tam szczątki żołnierzy niemieckich.

Opcje strony