Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/marzec68-w-materialach/120685,Jeden-z-rozkazow-personalnych-podpisanych-przez-W-Jaruzelskiego.html
2021-10-17, 20:59

Jeden z rozkazów personalnych podpisanych przez W. Jaruzelskiego

degradujących oficerów i oficerów rezerwy pochodzenia żydowskiego którzy wyjechali z kraju.

Rozkaz personalny Nr 139 Ministra Obrony Narodowej z dn. 03.08.1974 r. oraz Notatka służbowa Szefa Departamentu Kadr MSW z dn. 01.08.1974 r. dot. pozbawienia stopni 79 oficerów i podchorążych, Archiwum MON, sygn. 636/92 220, wymienione miejscowości: Warszawa

Opcje strony