Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/bydgoszcz/120227,Plany-zabezpieczenia-terenu-Chojnic.html
2021-10-17, 21:20

Plany zabezpieczenia terenu Chojnic

w związku z wydarzeniami w Warszawie i w innych miastach w marcu 1968 r.

IPN By 452/79, Plany zabezpieczenia terenu Chojnic i powiatu w związku z wydarzeniami w Warszawie i w innych miastach w marcu 1968 r.:

- k. 1-3 – Pismo I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Bydgoszczy, 21 III 1968 r.

- k. 18-24 – Plan zabezpieczenia miasta i powiatu chojnickiego w związku z wydarzeniami w Warszawie i innych miastach Polski, 16 III 1968 r.

- k. 34-35 – Plan zabezpieczenia terenu podległego Posterunkowi MO Karsin na czas wzmożonej czujności od dnia 16 III 1968 r., 17 III 1968 r.

- k. 38-39 – Plan zabezpieczenia Węzła PKP Chojnice przed wrogimi wystąpieniami i napisami o treści antypaństwowych w związku z wydarzeniami młodzieży studenckiej na ulicach Warszawy i zadania wynikające z tego dla Komisariatu Kolejowego MO Chojnice, 17 III 1968 r.

- k. 46-48 – Telefonogram nr 2136/68 KW MO w Bydgoszczy do dyrektorów zakładów pracy, 15 III 1968 r.

Opcje strony