Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/bydgoszcz/120244,Akta-kontrolne-sledcze-w-sprawie-sporzadzenia-i-kolportazu-ulotek-w-Swieciu.html
2022-08-08, 00:46

Akta kontrolne śledcze w sprawie sporządzenia i kolportażu ulotek w Świeciu

  1. IPN By 070/4699Akta kontrolne śledcze w sprawie sporządzenia i kolportażu ulotek w Świeciu w dniu 18-03-1968 r. przeciwko: Zbigniew Franckowski, imię ojca: Zygmunt, ur. 10-09-1949 r., tj. podejrzanego o przestępstwo z art. 23 § 1 dekretu z dnia 13-06-1946 r.:

- k. 22 – fotokopie ulotek

- k. 23 – zdjęcie sygnalityczne Z. Frąnckowskiego

Opcje strony