Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/bydgoszcz/120245,Akta-dochodzenia-przedsledczego-w-sprawie-kolportazu-ulotek-o-tresci-antypanstwo.html
2022-10-05, 04:48

Akta dochodzenia przedśledczego w sprawie kolportażu ulotek o treści antypaństwowej w Wyższej Szkole Inżynierskiej

IPN By 070/4701, Akta dochodzenia przedśledczego w sprawie kolportażu ulotek o treści antypaństwowej w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy w 1968 r., tj. podejrzenia przestępstwa z art. 23 § 1 dekretu z dnia 13-06-1946 r.:

- k. 16 – oryginały ulotek znalezionych w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy w dniach 13-14 marca 1968 r.

- k. 60-61 – Meldunek o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, 19 VIII 1968 r.

Opcje strony