Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/gliwice/120512,Kronika-wydarzen-z-dn-11031968-r-w-Gliwicach-IPN-Ka-07-240-t3.html
21.02.2024, 10:18

Kronika wydarzeń z dn. 11.03.1968 r. w Gliwicach (IPN Ka 07-240 t.3)

Opcje strony