Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/lodz/120572,Notatka-z-posiedzenia-sekretariatu-Komitetu-Lodzkiego-PZPR-z-dn-08041968-r.html
2022-01-23, 15:30

Notatka z posiedzenia sekretariatu Komitetu Łódzkiego PZPR z dn. 08.04.1968 r.

z udziałem płk. Piotrowskiego i płk. Chruślińskiego dot. ogólnej oceny sytuacji polityczno-społecznej w poszczególnych środowiskach m. Łodzi, IPN Ld PF 10/845, s. 1-3. Informacja m. in. o podjęciu działań dyscyplinarnych wobec pracowników naukowych i studentów: Politechniki Łódzkiej, Akademii Medycznej, Wojskowej Akademii Medycznej, Szkoły Filmowej, Szkoły Plastycznej w Łodzi oraz pracowników innych instytucji (wydalenie z partii, relegowanie z uczelni, zwolnienia z pracy).

Opcje strony