Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/poznan/120575,Informacja-SB-w-Poznaniu-z-dn-10041968-r.html
2022-08-08, 00:01

Informacja SB w Poznaniu z dn. 10.04.1968 r.

dla Ministra Spraw Wewnętrznych dotycząca wydarzeń marcowych w Poznaniu

Opcje strony