Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/poznan/120584,Pismo-I-Zastepcy-Komendanta-Wojewodzkiego-MO-ds-SB.html
2022-08-08, 00:27

Pismo I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB

płk. Alojzego Cygańskiego z dn. 11.03.1968 r. do I Sekretarza KW PZPR w Poznaniu Jana Szydlaka z przedstawieniem danych odnośnie zamieszczania oraz kolportażu treści antypaństwowych w poznańskim środowisku akademickim (IPN Po 06/16 t. 2, s. 95–96).

Opcje strony