Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/warszawa/120613,Informacje-Gabinetu-Ministra-Spraw-Wewnetrznych.html
16.04.2024, 06:08

Informacje Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych

dotyczące statystyki odnośnie osób zatrzymanych, ukaranych i wcielonych do służby wojskowej oraz objętych postępowaniami karnymi w związku z wydarzeniami marcowymi 1968 r.

Opcje strony