Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/warszawa/120626,Informacja-z-dn-02051969-r-dot-zatrzymanych-w-okresie-od-7-marca-do-30-czerwca-1.html
16.04.2024, 05:28

Informacja z dn. 02.05.1969 r. dot. zatrzymanych w okresie od 7 marca do 30 czerwca 1968 r

za udział w wydarzeniach marcowych w 1968 r. w Warszawie i sposobu zakończenia postępowań, IPN BU 0276/276 t. 14, s. 13-15.

Opcje strony