Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/warszawa/120638,Pismo-Ministra-Oswiaty-i-Szkolnictwa-Wyzszego.html
16.04.2024, 06:31

Pismo Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

Henryka Jabłońskiego z dn. 01.03.1968 r. do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Stanisława Turskiego w sprawie Adama Michnika i Henryka Szlajfera; IPN BU 0330/327 t.104, s. 385.

Opcje strony