Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/warszawa/120640,Kronika-z-przebiegu-wydarzen-w-dn-08031968-r-na-terenie-mst-Warszawy.html
16.04.2024, 06:49

Kronika z przebiegu wydarzeń w dn. 08.03.1968 r. na terenie m.st. Warszawy

oraz wydanych w związku z tym poleceń [opracowanie z dn. 09.06.1968 r., sporządzone w Komendzie MO m.st. Warszawy], IPN BU 0330/327 t. 42, s. 26-30.

Opcje strony