Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/wroclaw/120670,Meldunek-I-Zastepcy-Komendanta-Wojewodzkiego-MO-ds-SB.html
2022-08-08, 00:55

Meldunek I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB

z dn. 8 IV 1968 r. do Wiceministra Spraw Wewnętrznych dot. wypadków marcowych w środowisku studentów wrocławskich uczelni, IPN Wr 053/552, s. 36–43.

Opcje strony