Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/wroclaw/120676,Ocena-wydarzen-marcowych-na-Uniwersytecie-Wroclawskim-w-dn-923-III-1968-r.html
2022-08-07, 23:54

Ocena wydarzeń marcowych na Uniwersytecie Wrocławskim w dn. 9–23 III 1968 r.

IPN Wr 053/1468, t. 1, s. 275–299.

Opcje strony