Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/miejscowosci/wroclaw/120679,Korespondencja-prywatna-zawierajaca-opis-przebiegu-wypadkow-marcowych-we-Wroclaw.html
21.02.2024, 10:38

Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r.

IPN Wr 053/1132, t. 6, k. 190–192v,

Opcje strony