Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/zagadnienia/informacje-dzienne-gabi/120451,Notatka-Departamentu-III-MSW-z-dn-05041968-r.html
2022-08-14, 05:20

Notatka Departamentu III MSW z dn. 05.04.1968 r.

Notatka Departamentu III MSW z dn. 05.04.1968 r. dot. nastrojów, wypowiedzi i wydarzeń w związku z sytuacją w środowiskach studenckich; wymienione osoby: Biernas, Konieczko, Z. Olas, Tadeusz Zalewski, Altmeid, Przemysław Michałowski, Gomułka, Janusz Olejniczak, Lubaszenko, Brus, Bauman, Kołakowski, Jakub Szadaj, Lech Wróblewski, Jerzy Wolszczak, Edward Wasilek, Stefan Zarębski, Witold Marek, Karol Martel, Zambrowski, Matwin, Staszewski, Morawski, Kasman, Schaff, Henryk Baczko, B. Baczko, wymienione miejscowości: Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Opole, Łódź, Rzeszów, Zielona Góra, Poznań, Kielce, Rzym; ; IPN BU 0296/240 s.37-38

Opcje strony