Instytut Pamięci Narodowej

Notatka Departamentu III MSW z dn. 13.04.1968 r.

Notatka Departamentu III MSW z dn. 13.04.1968 r. dot. nastrojów, wypowiedzi i wydarzeń w związku z sytuacją w środowiskach studenckich; wymienione osoby: Mroczek, Mankiewicz, Falber, Pawulski, Wilczyński, Maria Lorberowa, Stanisław Januszewski, Lehenbaum, Lesman, Marek Web, Bromberg, Hary Gerszon, Ida Kamińska, Adam Laks, Lidia Liwska, St. Głogowska, Marek Rokicki, Wysmyk, Leif Olsson, J. Grzędziński, N. Strugowa; IPN BU 0296/240, s. 113-116

Opcje strony