Instytut Pamięci Narodowej

Notatka Departamentu III MSW z dn. 16.04.1968 r.

Notatka Departamentu III MSW z dn. 16.04.1968 r. dot. nastrojów, wypowiedzi i wydarzeń w związku z sytuacją w środowiskach studenckich; wymienione osoby: A. Rapacki, M. Naszkowski, Mroczek, Mankiewicz, Falber, Pawulski, Wilczyński, Bamberg, Maria Lorberowa, Stanisław Januszewski, Lehenbaum, Lesman, Waksmann, W. Billig, Karliner, Auerbach, Sukiersztajn, Marek Web, Aszkenazy, Pfeifer, Rajber, Bromberg, Hary Gerszon, Ida Kamińska, Adam Laks, St. Głogowska, Ludwik Hass, Czesław Starostecki, Marek Rokicki, Wysmyk, Jerzy Toeplitz, Williamson, J. Grzędziński, N. Strugowa, wymienione miejscowości: Łódź, Kalisz, Świerk, Kamienny Potok, Lublin, Warszawa, Gdańsk, Białystok, Bydgoszcz; IPN BU 0296/240, s. 121-126

Opcje strony