Instytut Pamięci Narodowej

Notatka Departamentu III MSW z dn. 17.04.1968 r.

Notatka Departamentu III MSW z dn. 17.04.1968 r. dot. nastrojów, wypowiedzi i wydarzeń w związku z sytuacją w środowiskach studenckich; wymienione osoby: Giber, Goldber, Gerber, J. Rudzki, R. Tulla, A. Hochfeldowa, L. Joachimowicz, P. Lewińska, J. Tepicht, J. Wiatr, A. Schaff, B. Baczko, T. Kotarbiński, Lempart, Tomasz Turski, Jadwiga Kobendzina, Bronisław Stark, Helena Nowicka, wymienione miejscowości: Wrocław, Piaseczno, Warszawa, Szczecin, Kielce, Poznań, Andrychów; IPN BU 0296/240, s. 133-136

Opcje strony