Instytut Pamięci Narodowej

Notatka Departamentu III MSW z dn. 19.04.1968 r.

Notatka Departamentu III MSW z dn. 19.04.1968 r. dot. nastrojów, wypowiedzi i wydarzeń w związku z sytuacją w środowiskach studenckich; wymienione osoby: Stefan Matuszewski, Stanisław Porejko, Szymon Szechter, Mieczysław Botwin, Siła-Nowicki, Rusinek, Ernest W. Geisenheyner, L. Kołakowski, Kazimierz Trzęsicki, Klaudiusz Ptak, Stanisław Kwiatkowski, Barbara Dominiczak, Krystyna Bieńkowska, wymienione miejscowości: Warszawa, Zakopane, Poznań, Kraków, Otwock, Gdańsk; IPN BU 0296/240, s. 149-152

Opcje strony