Instytut Pamięci Narodowej

Notatka Departamentu III MSW z dn. 28.04.1968 r.

Notatka Departamentu III MSW z dn. 28.04.1968 r. dot. nastrojów, wypowiedzi i wydarzeń w związku z sytuacją w środowiskach studenckich; wymienione osoby: Zbigniew Grochal, Małgorzata Szalińska, Jerzy Simon, Ryszard Terlecki, Leonard Neuger, Andrzej Panczyszyn, Izaak Dogim, Józef Retik, Wilhelmi, M. Plopa, Antoni Iwanowski, Stefan Mikowski, wymienione miejscowości: Kraków, Warszawa, Świerk, Opole, Zabrze; IPN BU 0296/240, s. 211-214

Opcje strony