Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/zagadnienia/komentarze-zagraniczne/120415,Serwis-Informacyjny-Ambasady-RP-przy-Watykanie-nr-7-z-dn-14-marca-1968-r.html
2022-08-14, 05:59

Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 7 z dn. 14 marca 1968 r.

Sygn. IPN BU 3454/121.

Opcje strony