Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/dokumenty/zagadnienia/komentarze-zagraniczne/120425,Informacja-Departamentu-II-MSW-z-dn-15031968-r.html
2022-08-14, 05:51

Informacja Departamentu II MSW z dn. 15.03.1968 r

Informacja Departamentu II MSW z dn. 15.03.1968 r. dotycząca interpretacji ostatnich wydarzeń w kraju przez zagranicznych korespondentów i dyplomatów; IPN BU 1585/4052, s. 67-70

Opcje strony