Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/fotografie-i-ulotki/katowice-zabrze/ulotki/114389,Ulotki-rozrzucone-w-obiektach-Slaskiej-Akademii-Medycznej-w-Zabrzu-w-dniach-1316.html
16.04.2024, 05:46

Ulotki rozrzucone w obiektach Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w dniach 13–16 III 1968 r.

(AIPN Ka 230/5636, k. 115/4–115/12)

Opcje strony