Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/sierpien-1980/galeria/wielkopolsk/116599,Zdjecie-Zarzadu-Regionu-Wielkopolska-NSZZ-Solidarnosc-lipiec-1981-r.html
2022-10-05, 04:11

Zdjęcie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” (lipiec 1981 r.)

Na środku siedzi Przewodniczacy ZR Zdzisław Rozwalak, u dołu po lewej (z torbą) Janusz Pałubicki, Grzegorz Michalski (który nadesłał zdjęcie) stoi na środku u góry w ciemnej marynarce. Ponato na fotografi znajdują się m.in. Franciszek Kuźma, Leonard Szymański, Bogdan Narożny, Irena Kolińska, Lech Dymarski, Wacław Adamczak oraz Andrzej Judek.

Opcje strony