Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

Przed starciem

Sprzyjał im narastający proces społecznego zmęczenia i zniechęcenia, związany z jednej stron z brakiem poprawy sytuacji gospodarczej, a z drugiej z nieustannymi konfliktami generowanymi przez władze. Pod koniec października strajk objął region zielonogórski, a także wyższe uczelnie. Ten ostatni protest związany był z postacią Michała Hebdy, rektora radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, którego odwołania domagali się studenci.

Słabnące poparcie dla „Solidarności” unaocznił strajk ostrzegawczy zorganizowany 28 X 1981 r. Tymczasem władza mobilizowała swoje siły. W całym kraju pojawiły się wojskowe Terenowe Grupy Operacyjne, które formalnie miały dopomagać lokalnym władzom w rozwiązywaniu rozmaitych problemów, a w rzeczywistości rozpoznawały obszar przyszłych działań wojska.

Swoistą zasłoną dymną dla prowadzonych przygotowań do siłowego rozwiązania kryzysu były publiczne działania gen. Jaruzelskiego. 4 XI 1981 r. zorganizowano spotkanie „wielkiej trójki” – lidera PZPR, szefa „Solidarności” i nowego prymasa, Józefa Glempa. Jaruzelski zaproponował wówczas powołanie Frontu Porozumienia Narodowego, w którym reprezentowani byliby przedstawiciele trzech głównych sił – PZPR, „Solidarności” i Kościoła.

2 XII 1981 r. miała miejsce swego rodzaju „próba generalna” konfrontacji – ZOMO spacyfikowało strajkującą Wyższą Oficerską Szkołę Pożarnictwa. W kolejnych dniach (3-4 XII 1981 r.) w Radomiu obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. W trakcie dyskusji Wałęsa stwierdził, iż być może konfrontacja z władzą jest nieuchronna, i może dojść do „szargania się po szczękach”. W atmosferze narastającego zagrożenia, ale i przesadnego poczucia własnej siły przebiegało także kolejne posiedzenie KK, które odbywało się 11 i 12 XII 1981 r. w Gdańsku.

W tym czasie operacja wprowadzenia stanu wojennego znajdowała się już w pełnym toku...

Łukasz Kamiński

Opcje strony