Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/sierpien-1980/kultura/116416,Plakaty-quotSolidarnosciquot-z-kolekcji-Jerzego-Brukwickiego.html
2023-12-01, 17:24

Plakaty "Solidarności" z kolekcji Jerzego Brukwickiego

Ludzie kultury towarzyszyli już strajkującym robotnikom w Stoczni Gdańskiej. Po podpisaniu porozumień społecznych nurt odnowy dotarł także do środowisk naukowych, artystycznych i związków twórczych.

16 IX 1980 r. utworzono Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych, na czele którego stanął prof. Klemens Szaniawski. Twórcy i naukowcy aktywnie włączali się w działalność „Solidarności”. Swoistym „sejmikiem” kultury niezależnej był zorganizowany w Warszawie Kongres Kultury Polskiej, którego obrady zostały brutalnie przerwane 13 XII 1981 r., w momencie wprowadzenia stanu wojennego.

Opcje strony