Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliogafia-i-czytelnia/bibliografia/121370,Koniec-jaltanskich-zludzen-Sfalszowane-wybory-19-I-1947.html
2021-10-17, 20:43

Historia

W czwartek 28 czerwca 1956 roku o godz. 6. 30 uruchomiono główną syrenę w Zakładach im. Józefa Stalina Poznań (ZISPO – ówczesna nazwa Zakładów Przemysłu Metalowego Hipolita Cegielskiego). Dla zgromadzonych w nich robotników – niezadowolonych ze swojej sytuacji bytowej, rozczarowanych pogarszającymi się warunkami pracy i ignorowaniem ich żądań przez władze – był to sygnał do rozpoczęcia manifestacji.

Kalendarium

październik - 1954

Przedstawiciele Rady Zakładowej W 3 prowadzili rozmowy w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Metalowców i w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego (MPM) w Warszawie bez pośrednictwa Rady Pracowniczej ZISPO.

lipiec - 1953

W Zakładach im. Stalina w Poznaniu (ZISPO) zaostrzono normy o 25 %. Dalsze zaostrzanie norm następowało w kolejnych latach, szczególnie w Fabryce W 3.

Opcje strony