Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Styczeń 1947

Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku

Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku, red. Małgorzata Świder, Adam Dziurok, IPN, Uniwersytet Opolski w Opolu, Katowice–Warszawa–Opole 2017, 300s., ISBN: 978-83-8098-343-4

Na książkę składa się 12 artykułów, poprzedzonych wstępem, będących pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem zorganizowanej przez IPN Katowice wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego w 2016 r. Autorzy przedstawili szerokie spektrum problematyki związanej z organizacją, przebiegiem oraz konsekwencjami referendum ludowego z 1946 r. oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. na Górnym Śląsku. Pierwsza część niniejszej publikacji, nosząca tytuł Konteksty, obejmuje cztery artykuły, które bezpośrednio nie odnoszą się do referendum ludowego w 1946 r. i wyborów w 1947 r. w Polsce, ale stanowią ciekawy wątek uzupełniający, wpisując wspomniane wydarzenia w szerszy kontekst geograficzny, jak i chronologiczny. Na część drugą zatytułowaną Przebieg przypada sześć artykułów skupiających się na procesie przebiegu kampanii przedreferendalnej, organizacji referendum i wyborów, a także oddziaływaniu na ich wyniki przez aparat represji. Tom zamykają dwa teksty w części Konsekwencje, omawiające skutki politycznego przełomu ze stycznia 1947 r.

Opcje strony