Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Styczeń 1947

Manifestacja podczas obchodów Święta 3 Maja w Szczecinku w 1946 r.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Tomasza Dźwigała poświęconym obchodom Święta 3 Maja w Szczecinku w 1946 r. Zorganizowana przez lokalną organizację Polskiego Stronnictwa Ludowego manifestacja stała się nie tylko wyrazem sprzeciwu społeczeństwa wobec komunistycznej władzy, ale także była aktem poparcia dla kierowanej przez Stanisława Mikołajczyka partii opozycyjnej. Jej organizatorzy padli ofiarą represji ze strony aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej.

http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39922,Manifestacja-podczas-obchodow-Swieta-3-Maja-w-Szczecinku-w-1946.html

Opcje strony