Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliografia-i-czytelnia/bibliografia/121375,Polskie-Stronnictwo-Ludowe-w-Krakowie-i-powiecie-krakowskim-w-latach-19451949.html
2022-08-19, 16:17

Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945–1949

Paweł Sękowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945–1949, Warszawa 2011, 432 s. + 24 s. wkł. il. (seria „Monografie”, t. 71)

Przedstawienie historii Polskiego Stronnictwa Ludowego i związanych z nim ludowych organizacji społecznych w Krakowie i powiecie krakowskim w okresie od wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej w styczniu 1945 r. aż do końca istnienia PSL w listopadzie 1949 r. ukazuje złożone dzieje polskiego ruchu ludowego oraz jego przywódców na tym terenie. Charakterystyczną cechą działalności PSL w Krakowie było poparcie udzielone mu przez znaczną część inteligencji, w tym pracowników naukowych krakowskich szkół wyższych. W każdym z kolejnych okresów działalności stronnictwa jego lokalni działacze starali się, w miarę ówczesnych możliwości, zachować niezależność i wierność tradycji ruchu ludowego. Książka prezentuje dzieje oporu politycznego mieszkańców Krakowa i podkrakowskich miejscowości – członków i czynnych sympatyków PSL, w układzie chronologiczno-problemowym, przede wszystkim w oparciu o szeroką kwerendę archiwalną.

Książka nagrodzona w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku (2008)

Opcje strony