Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliografia-i-czytelnia/bibliografia/121454,Franciszek-Wilk-19141990-Biografia-ludowca-niezlomnego.html
2023-12-03, 14:40

Franciszek Wilk 1914–1990. Biografia ludowca niezłomnego

Robert Witalec, Franciszek Wilk 1914–1990. Biografia ludowcaniezłomnego, Rzeszów–Warszawa 2015, 375 s. + 32 s. wkł. zdj.

Biografia Franciszka Wilka wpisuje się w ciąg badań historycznych dotyczących burzliwych losów Polaków w XX w. Książka ukazuje niezłomnego ludowca, społecznika, wielkiego patriotę, który trwale zapisał się w historii jako współtwórca ideowego i politycznego oblicza powojennego uchodźstwa polskiego, a swoim życiem udowodnił, że bezkompromisową postawę można zachować nawet w obliczu dramatycznych zawirowań dziejowych.

Franciszek Wilk (1914–1990) od początku swej aktywności społeczno-politycznej związany był ze środowiskiem wiejskim, z którego się wywodził. Działał w zróżnicowanych warunkach – początkowo w II Rzeczypospolitej, potem w konspiracji pod okupacją sowiecką, wreszcie na emigracji, najpierw na Bliskim Wschodzie, a następnie w Wielkiej Brytanii. Należał do najważniejszych polityków emigracyjnego PSL, a po śmierci Stanisława Mikołajczyka został prezesem tego ugrupowania (na stanowisku tym pozostał do końca życia) i dołączył do grona przywódców polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii, czego wyrazem było powierzenie mu funkcji przewodniczącego Rady Narodowej RP – emigracyjnego parlamentu.

Poprzez pryzmat losów Franciszka Wilka ukazany został dramatyzm dwudziestowiecznej historii narodu polskiego, a zwłaszcza tragiczne losy młodego pokolenia wychowanego w niepodległej Polsce, które II wojna światowa pozbawiła ojczyzny i rzuciła na „londyński bruk”.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja polityczna 1939–1990”.

Opcje strony