Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliografia-i-czytelnia/bibliografia/121457,Studia-nad-dzialalnoscia-aparatu-bezpieczenstwa-wobec-polskich-ruchow-i-srodowis.html
2023-12-06, 08:27

Studia nad działalnością aparatu bezpieczeństwa wobec polskich ruchów i środowisk politycznych w latach 1944–1989

Studia nad działalnością aparatu bezpieczeństwa wobec polskich ruchów i środowisk politycznych w latach 1944–1989, red. Krzysztof Kaczmarski, Robert Witalec, Rzeszów 2015, 350 s.

Książka zawiera dziesięć artykułów powstałych w ramach programu badawczego „Działania aparatu bezpieczeństwa wobec polskich ruchów i środowisk politycznych”, realizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Zgromadzone w tomie studia ukazują skalę komunistycznych represji w stosunku do przedwojennych i wojennych działaczy głównych polskich nurtów politycznych (chadecji, obozu narodowego, piłsudczyków, ruchu ludowego oraz socjalistów), a także wachlarz ich postaw wobec powojennej rzeczywistości: konspiracji i oporu, trwania, przystosowania i współpracy (w ostatnim przypadku chodzi o współpracę z systemem, np. karierę w komunistycznym aparacie władzy, karierę naukową realizowaną kosztem wyrzeczenia się dawnych przekonań, jak też współpracę agenturalną z Urzędem Bezpieczeństwa czy później Służbą Bezpieczeństwa.

Opcje strony