Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliografia-i-czytelnia/bibliografia/121465,Represje-komunistyczne-w-Tarnowskiem-19451956-tom-1-Miasto-i-powiat-Tarnow.html
2022-10-03, 13:18

Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945–1956, tom 1, Miasto i powiat Tarnów

Maria Żychowska, Represje komunistyczne w Tarnowskiem1945–1956, tom 1, Miasto i powiatTarnów, Kraków 2013, 720 s.

Maria Żychowska (ur. 1933) – harcerka, historyk,archiwistka, wieloletni kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Tarnowie orazautorka kilku książek poświęconych lokalnym dziejom harcerstwa – po otwarciuarchiwów IPN podjęła mozolny trud przebadania obszernej dokumentacjipozostawionej po tarnowskiej bezpiece. Efektem tej pracy jest szczegółowezestawienie represji, jakim po II wojnie światowej zostali poddani mieszkańcyszeroko rozumianej Ziemi Tarnowskiej. Pierwszy tom tego dzieła zostałpoświęcony miastu Tarnów i powiatowi tarnowskiemu, kolejne obejmą powiatybrzeski i dąbrowski.  

Książka otrzymała nagrodę II stopnia w IV edycji konkursu Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej w kategorii monografii dotyczących drugiej konspiracji (2015)

Dystrybucję książki prowadzi Wydawnictwo „Studio Książki”
Tarnów, ul. Jagiełły 44
509 326 550, (14) 626 70 26
www.studioksiazki.com

Opcje strony