Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliografia-i-czytelnia/bibliografia/121469,Represje-komunistyczne-w-Tarnowskiem-19451956-tom-2-Miasto-i-powiat-Brzesko.html
2022-10-03, 13:31

Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945–1956, tom 2, Miasto i powiat Brzesko

Maria Żychowska, Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945–1956, tom 2, Miasto i powiat Brzesko, Kraków 2014, 302 s.

Maria Żychowska (ur. 1933) – harcerka, historyk, archiwistka, wieloletni kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Tarnowie oraz autorka kilku książek poświęconych lokalnym dziejom harcerstwa – po otwarciu archiwów IPN podjęła mozolny trud przebadania obszernej dokumentacji pozostawionej po tarnowskiej bezpiece. Efektem tej pracy jest szczegółowe zestawienie represji, jakim po II wojnie światowej zostali poddani mieszkańcy szeroko rozumianej Ziemi Tarnowskiej.

Po ukazaniu się pierwszego tomu, poświęconego miastu Tarnówi powiatowi tarnowskiemu, wyszedł drukiem drugi tom, dotyczący miasta i powiatu Brzesko. W przygotowaniu pozostaje ostatni, trzeci tom, obejmujący swoim zasięgiem miasto i powiat Dąbrowa Tarnowska.

Dystrybucję książki prowadzi Wydawnictwo „Studio Książki”
Tarnów, ul. Jagiełły 44
tel. 509 326 550, (14) 626 70 26 
www.studioksiazki.com

Opcje strony