Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliografia-i-czytelnia/bibliografia/121478,Urna-to-jest-taki-pniak-Wrzucisz-nie-wychodzi-tak-Referendum-z-30-czerwca-1946-r.html
2022-10-03, 14:39

Urna to jest taki pniak. Wrzucisz „nie”, wychodzi „tak”. Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Polsce na przykładzie województwa gdańskiego

Krzysztof Drażba, Urna to jest taki pniak. Wrzucisz „nie”, wychodzi „tak”. Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Polsce na przykładzie województwa gdańskiego, Gdańsk 2016, 156 s. + 24 s. wkł. zdj., seria oddz., t. 55

Wersja elektroniczna książki w Bibliotece Cyfrowej IPN

Referendum z 30 czerwca 1946 r. to jedno z przełomowych wydarzeń w historii Polski po II wojnie światowej. Nieplanowane przez żadną ze stron i początkowo uważane za mało znaczący epizod w walce o kształt powojennego państwa, stało się zasadniczym starciem dwóch konkurujących sił politycznych ubiegających się o władzę w kraju. Sfałszowane przez komunistów, w Polsce Ludowej było uznawane za mit założycielski „najszczęśliwszego ustroju ludzkości” nad Wisłą. Publikacja odsłania kulisy i mechanizm fałszerstw wyborczych, działania aparatu represji oraz wpływ propagandy na postawy głosujących. Jednocześnie pokazuje ostatnie próby walki o suwerenność Polski, podejmowane przez największą ówczesną partię opozycyjną – Polskie Stronnictwo Ludowe. Książka przybliża nastroje społeczeństwa oraz atmosferę życia w Polsce pierwszych lat powojennych na przykładzie ówczesnego województwa gdańskiego.

Krzysztof Drażba – absolwent historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Referatu Edukacji Historycznej w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Edukator, twórca i współtwórca edukacyjnych wystaw historycznych. Autor ekspozycji „Urna to jest taki pniak. Wrzucisz »nie«,wychodzi »tak«. Referendum 30 czerwca 1946 r. w województwie gdańskim”.

Publikacja jest 54 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału IPN.

Opcje strony