Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliografia-i-czytelnia/bibliografia/121489,Glogow-w-latach-19451990-Studia-z-dziejow-miasta.html
2023-12-02, 02:36

Głogów w latach 1945–1990. Studia z dziejów miasta

Głogów w latach1945–1990. Studia z dziejów miasta, red. Robert Klementowski i Krzysztof Szwagrzyk, Wrocław 2014, 152 s.

Dzieje regionalne są coraz częściej przedmiotem zainteresowania historyków i czytelników. Jest to zjawisko pozytywne, zainteresowanie przeszłością wzmacnia patriotyzm lokalny, buduje społeczeństwo obywa­telskie, pozwala kształtować tożsamość i pamięć zbiorową. Jednocześnie dla historyka dziejów najnowszych to szansa na uzupełnienie i często weryfikację wiedzy o przebiegu procesów historycznych z pozycji lokalnej, często specyficznej i wyjątkowej. Jest toi stotne zwłaszcza w odniesieniu do historii najnowszej Polski, pozwala bowiem wyjaśnić zróżnicowane podejście do przeszłości środowisk lokalnych, przeżywa­jących historię na swój własny, odrębny sposób, co ma znaczenie dla współczesnego życia społecznego. Z drugiej strony dopiero badane w skali terenowej zjawiska powszechne, jak np. system nomenklatury, centralne planowanie w gospodarce, indoktrynacja i inwigilacja społeczeństwa, ukazują wyraźnie i na konkretnych przykładach skutki, jakie za sobą niosły. Poruszanie się w tematyce regionalnej ma w końcu swoje uzasadnienie na płaszczyźnie edu­kacyjnej, kształcącej. Łatwiej bez wątpienia uczyć o historii, odwołując się do przykładów z teren uznanego odbiorcy, tym bardziej że, jak już wspomniano wcześniej, lokalna perspek­tywa pozwala unikać uproszczonego obrazu dziejów Polski w XX wieku.

W tego typu badania wpisuje się oddawany do rąk Czytelnika tom studiów, poświęconych dziejom powiatu i ziemi głogowskiej. Jest to kolejna z publikacji, przygotowywanych przez Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, a poświęcona historiom lokalnym. Za­zwyczaj tego typu publikacje są efektem współpracy z władzami lokalnymi oraz miejsco­wym środowiskiem historyków, nauczycieli, świadków historii. Pretekstem do stworzenia niniejszego tomu studiów była sesja zorganizowana z okazji obchodów wprowadzenia stanu wojennego na terenie powiatu głogowskiego w grudniu 2011 r. Inicjatorami spotkania były Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie oraz władze miasta.

Fragment Wstępu

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Robert Klementowski, UrządBezpieczeństwa w Głogowie. Rekonesans badawczy

Rozdział 2
Karol Seidel, PolskieStronnictwo Ludowe na terenie powiatu głogowskiego w latach 1945–1947            

Rozdział 3
Łukasz Sołtysik, Kuodnowie. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" w Głogowie(1980–1981)

Rozdział 4
Karol Seidel, Rok 1981w Głogowie

Rozdział 5
Adam Orzech, StanisławOrzech – portret opozycjonisty

Rozdział 6
Leszek Lenarczyk, Marian Borawski, prezydent Głogowa (1982–1988) z wizją i charyzmą     

Rozdział 7
Waldemar Hass, Kilka uwag o zmianach herbu Głogowa i ich przyczynach

Wykaz skrótów
Indeks osób
Indeks miejscowości

Opcje strony