Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliografia-i-czytelnia/bibliografia/121492,Zycie-polityczne-Walcza-i-okolic-w-latach-19451990.html
2022-10-03, 13:56

Życie polityczne Wałcza i okolic w latach 1945–1990

Przemysław Bartosik, Życie polityczne Wałcza i okolic w latach 1945–1990, Szczecin 2015,348 s.

Autor przedstawia historię miasta i powiatu na terenach znacznie słabiej opisanych przez historyków, niż obszar centralnej, wschodniejczy południowej Polski. […] pogłębia stan naszej wiedzy o funkcjonowaniu dyktatury komunistycznej w jednym z tych prowincjonalnych ośrodków, w którychjej dokuczliwość była szczególnie odczuwalna. Polska powiatowa, zwłaszcza na ziemiach zachodnich, była najbardziej podatna na antycywilizacyjną presję reżimu, której lokalne społeczności nie były w stanie przeciwstawić skutecznego oporu.

Fragment recenzji prof. dr. hab. RyszardaTerleckiego

Przemysław Bartosik (ur. 1978 r.) – dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Prezes Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej. Pod jego redakcją ukazuje się rocznik popularnonaukowy „Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej”. Zajmuje się badaniami nad najnowszą historią powiatu wałeckiego.

Opcje strony