Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliografia-i-czytelnia/bibliografia/121498,ZSL-w-wojewodztwie-krakowskim-19491956-Geneza-ludzie-dzialalnosc.html
2022-10-03, 14:34

ZSL w województwie krakowskim (1949–1956). Geneza – ludzie – działalność

Mateusz Szpytma, ZSL w województwie krakowskim (1949–1956). Geneza – ludzie – działalność, Kraków 2013, 544 s.

Sądy na temat ZSL oscylują pomiędzy negacją a apologią. Niektórzy uważają, że była to struktura politycznie niesamodzielna i całkowicie uległa partii komunistycznej, inni zaś twierdzą, że kierujący stronnictwem, a szczególnie zwykli członkowie, jedynie markowali współpracę z PZPR, starając się sabotować niekorzystne dla wsi zarządzenia władz komunistycznych, dzięki czemu na przykład rozmiary kolektywizacji w Polsce były niewielkie. Wyrażane poglądy warte są naukowej weryfikacji i merytorycznego uporządkowania.

(fragment Wstępu)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Geneza ZSL – proces łączenia SL i PSL w województwie krakowskim (X 1947 – XI 1949)

Rozdział 2
Wojewódzka organizacja ZSL w Krakowie (XI 1949 – XII 1956)

2.1. Założenia ideowo-polityczne
2.1.1. Ideologia ZSL
2.1.2. Recepcja założeń ideowo-politycznych w regionie
2.1.3. Szkolenia ideologiczne
2.2. Struktura
2.3. Władze
2.3.1. Władze wojewódzkie
2.3.2. Władze powiatowe
2.3.3. Władze gminne i gromadzkie
2.4. Członkowie i ich weryfikacja
2.4.1. Członkowie
2.4.2. Weryfikacja

Rozdział 3
Funkcjonowanie ZSL w środowisku politycznym województwa krakowskiego (XI 1949 – XII 1956)

3.1. Relacje ZSL–PZPR
3.1.1. Oficjalne wystąpienia przedstawicieli PZPR podczas zjazdów ZSL
3.1.2. Wytyczne kierownictwa ZSL dotyczące współpracy z PZPR w terenie
3.1.3. Konsultacje PZPR–ZSL
3.1.4. Ingerencja PZPR w obsadę władz ZSL oraz funkcji sprawowanych przez członków stronnictwa
3.1.5. Ocenianie współpracy ZSL–PZPR
3.2. Inwigilacja ZSL przez UB
3.3. Udział w sprawowaniu władzy

Rozdział 4
Działalność ZSL w województwie krakowskim (XI 1949 – XII 1956)

4.1. Udział w realizacji partyjno-rządowej polityki rolnej
4.1.1. Spółdzielczość produkcyjna
4.1.2. Podatek gruntowy
4.1.3. Planowy skup zboża i obowiązkowe dostawy
4.1.4. Inne akcje gospodarcze
4.2. Opieka nad instytucjami działającymi na wsi
4.3. Udział w propagandowych kampaniach politycznych
4.4. Nadzór nad oświatą wiejską
4.5. Wysłuchiwanie i realizacja skarg oraz bolączek wiejskich
4.6. Przygotowywanie i udział w świętach państwowo-partyjnych

Rozdział 5
Przemiany w krakowskim ZSL w 1956 i wybory do Sejmu w styczniu 1957 r.

Zakończenie
Aneks
Noty biograficzne członków prezydium Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego / Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Krakowie pełniących funkcję od 2 XII 1949 do 31 XII 1956
Wykaz wykresów i tabel
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób

Opcje strony