Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliografia-i-czytelnia/bibliografia/121502,Represje-wobec-wsi-i-ruchu-ludowego-t1-19441956.html
2022-10-03, 14:17

Represje wobec wsi i ruchu ludowego, t.1 (1944–1956)

Represje wobec wsi i ruchu ludowego, t. 1 (1944–1956), pod red. Janusza Gmitruka i Zbigniewa Nawrockiego, Warszawa 2003. s. 328, nakład wyczerpany

Książka wydana wspólnie przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i Instytut Pamięci Narodowej zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 5–6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie.

Spis treści

LIKWIDACJA SAMODZIELNEGO RUCHU LUDOWEGO

 • Romuald Turkowski – Polskie Stronnictwo Ludowe – model oporu politycznego (1945–1947)
 • Janusz Gmitruk – Niszczenie samodzielnych ośrodków informacji i propagandy oraz rabowanie majątku PSL przez komunistów
 • Stanisław Stępka – Władze partyjno-państwowe a chłopi w okresie wyborów (1947–1957)
 • Krzysztof Kaczmarski – Rozpracowanie i likwidacja struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie rzeszowskim (1946–1947) w świetle materiałów WUBP w Rzeszowie
 • Jan Jerzy Milewski – Rozbicie struktur PSL i represje wobec działaczy ludowych w województwie białostockim w latach 1946–1947
 • Bolesław Dereń – Represjonowanie krakowskich przywódców ruchu ludowego w latach 1946–1956 (w świetle dokumentów służby bezpieczeństwa)
 • Mateusz Szpytma – Próby dezintegracji ruchu ludowego w Polsce południowej na przykładzie Małopolskiej Grupy „Jedność Ludowa” (1946–1947)
 • Marian Kozaczka – Postawy polityczne mieszkańców powiatu tarnowskiego w latach 1945–1948

WIEŚ POLSKA W DOBIE KOLEKTYWIZACJI (1948–1956)

 • Franciszek Gryciuk – Kolektywizacja wsi polskiej
 • Jan Żaryn – Kościół katolicki w Polsce wobec kolektywizacji
 • Antoni Kura – Wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej (w świetle niektórych dokumentów)
 • Grzegorz Majchrzak – Wytyczne dla funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa dotyczące wsi i ruchu ludowego
 • Bogdan Cimała – Chłopi Śląska Opolskiego wobec kolektywizacji
 • Grzegorz Miernik – Represje wobec chłopów w okresie kolektywizacji na przykładzie województwa kieleckiego
 • Łukasz Kamiński – Chłopi dolnośląscy wobec kolektywizacji wsi
 • Leszek Próchniak – Opór wsi wobec kolektywizacji rolnictwa w Łódzkiem
 • Tomasz Bereza – Represje wobec przeciwników kolektywizacji w województwie rzeszowskim

 

Opcje strony