Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/z-archiwum-ipn/przygotowania/112592,Przygotowania.html
2023-12-02, 03:52

Przygotowania

W zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się szereg dokumentów odnoszących się do wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 I 1947 r. Są to zarówno materiały wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa (m.in. UB, MO, ORMO, KBW), jak też dokumenty Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wybrane źródła (np. zarządzenia, rozkazy, sprawozdania, protokoły przesłuchań, materiały propagandowe i ikonograficzne) dotyczą przygotowań do wyborów, przebiegu kampanii oraz dnia wyborów i ich podsumowania. Pokazują skalę i metody represji komunistycznych wymierzonych w członków i sympatyków kierowanego przez Stanisława Mikołajczyka ugrupowania, a także działania podejmowane wobec zbrojnego podziemia niepodległościowego.

Pliki do pobrania

Opcje strony