Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/wrzesien-1939/kalendarium/poczatek-ii-wojny-swiat/118432,7-wrzesnia-1939-czwartek.html
17.04.2024, 03:51

7 września 1939 (czwartek)

Kapitulacja Westerplatte. Żołnierze niemieccy (co było wyjątkiem w kampanii polskiej) demonstracyjnie wyrażają swój szacunek wobec obrońców placówki.

  • Zagrożoną Warszawę opuszczają prezydent RP, Rząd oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane przy rządzie RP, udając się do Łucka.
  • Naczelny Wódz Wojska Polskiego marsz. Śmigły-Rydz przenosi swoja kwaterę do Brześcia nad Bugiem.
  • Wojska francuskie podejmują bardzo ograniczone działania zaczepne na froncie Zachodnim, zajmując bez większych strat kilka wiosek na przedpolach tzw. „Linii Zygfryda”. Działania te mają w istocie charakter zbrojnej demonstracji.
  • Nieprzemyślane wezwanie szefa propagandy Sztabu Naczelnego Wodza ppłk. Romana Umiastowskiego do wszystkich niezmobilizowanych, zdolnych do służby wojskowej mężczyzn do opuszczenia Warszawy i udania się na wschód. Nadany przez radio potęguje panikę w mieście. Jego autor zostaje natychmiast odwołany ze stanowiska i zastąpiony przez ppłk. Wacława Lipińskiego, który stanie się następnie, obok Stefana Starzyńskiego, jednym z głosów walczącej stolicy.
  • Kapitulacja Westerplatte. Zdjęcia z kapitulacji były publikowane w niemieckich wydawnictwach wojennych w celach propagandowych jako jeden z obrazów kampanii w Polsce mających świadczyć o rycerskim sposobie prowadzenia wojny przez Wehrmacht.

Opcje strony