Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/wrzesien-1939/relacje/118519,Relacje-Zbigniewa-Skoczylasa.html
2022-08-19, 17:17

Relacje Zbigniewa Skoczylasa

Zbigniew Skoczylas ur. 2 VIII 1928 r. w Białej Krakowskiej (obecnie Bielsko-Biała). Ppłk LWP, wyszedł ze służby na własne życzenie w 1979 r. Alpinista i płetwonurek. Podczas „karnawału Solidarności” współpracował z „S”. W wolnej Polsce pełnił m.in. funkcję Pełnomocnika MSW ds. uchodźców.

Opcje strony