Polish months

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mon/all-events/december-1981/silent-witnesses/6464,Wojciech-Cielecki.html
2021-09-27, 21:03

Wojciech Cielecki

19 years old

Opcje strony