Polish months

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mon/all-events/december-1981/silent-witnesses/6466,Wojciech-Cieslewicz.html
2022-07-07, 12:55

Wojciech Cieślewicz

29 years old

Opcje strony