Polish months

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mon/all-events/december-1981/silent-witnesses/6470,Wladyslaw-Durda.html
2023-05-30, 06:38

Władysław Durda

43 years old

Opcje strony