Polish months

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mon/all-events/december-1981/silent-witnesses/6485,Waclaw-Kaminski.html
2022-08-19, 16:55

Wacław Kamiński

32 years old

Opcje strony